Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στο πλαίσιο του προγράμματος SURVIVOR. Η Alliance στην Βουλγαρία είναι ένας από τους τέσσερις μη χρηματοοικονομικούς εταίρους του προγράμματος, ειδικά για το πακέτο εργασίας 5,  “Ενίσχυση προγραμμάτων Έμφυλής Βίας μέσω διακρατικού διαλόγου ως προς τις καλύτερες πρακτικές, πόρους και εργαλεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη”

 

Έκθεση μελέτης για την έμφυλη βία στην Σόφια Βουλγαρίας 27 -29th Μαΐου, 2019

 

Σχετικές Φωτογραφίες από την διακρατική επίσκεψη στην Σόφια, Βουλγαρία