Πηγές εμπειρογνωμόνων για τις τοπικές κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις κοινοτικές οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υποδοχής και ένταξης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη

EURITA Πλατφόρμα- Επανεγκατάσταση και ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη