Τι είναι η έμφυλη βία, το stalking, η αποστέρηση πόρων και ευκαιριών; Ποιες συμπεριφορές συνιστούν ψυχολογική κακοποίηση μέσα στη σχέση; Γιατί όλες αυτές οι μορφές βίας έχουν ως κύριους αποδέκτες γυναίκες και νεαρά κορίτσια; Οι ορισμοί της έμφυλης βίας είναι πολλοί, διαφορετικοί και ποικίλουν ανάλογα με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Το επίπεδο ανοχής σε αυτήν αλλάζει στο χώρο και το χρόνο.

https://diotima.org.gr/orologies/#1549466135978-f4ffeecc-0ced