“Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους/τις επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με τη διαχείριση των αναγκών των γυναικών θυμάτων έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε να συμβάλλουν, από τον ρόλο τους, στην αντιμετώπιση, τη μείωση και την εξάλειψη αυτού του μείζονος σημασίας, κοινωνικού και δημόσιου προβλήματος.”

Κατεβάστε τον οδηγό: Οδηγός για Επαγγελματίες Υγείας σε θέματα βίας κατά των γυναικών