Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «The Survivor Project: Enhancing Services for Refugee and Migrant GBV Survivors», παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες διερμηνείας προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης βίας, σε αραβικά και φαρσί.

Από 1/9/2020 το ωράριο παροχής διερμηνείας σε αραβικά και φαρσί στην Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί πανελλαδικά με δυνατότητα παροχής τηλεφωνικής διερμηνείας σε όλες τις δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, αλλάζει και διαμορφώνεται ως εξής:

  •  Ώρες και ημέρες επικοινωνίας σε αραβικά: Δευτέρα και Πέμπτη 09:00 με 11:00
  •  Ώρες και ημέρες επικοινωνίας σε φαρσί: Τρίτη και Παρασκευή 09:00 με 11:00

Υπενθυμίζεται ότι υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονται δια ζώσης στην Περιφέρεια Αττικής σε Αραβικά και Φαρσί και στη Θεσσαλονίκη σε Αραβικά, όπου οι διερμηνείς εξυπηρετούν τις Δομές του Δικτύου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Στα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης και
συμβουλευτικής σε γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά και υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις.

Οι διευθύνσεις των δομών του δικτύου είναι διαθέσιμες στο http://womensos.gr