“Είσαι γυναίκα πρόσφυγας;
Είσαι μετανάστρια;
Είσαι γυναίκα που έχει δεχθεί βία ή/και διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής;
Είσαι μητέρα μόνη με παιδιά;,

Χρειάζεσαι στήριξη, βοήθεια, πληροφορίες για τα δικαιώματά σου;

Έχεις φωνή!”

Δείτε τα ενημερωτικά φυλλάδια της ΔΙΟΤΙΜΑ για τις υπηρεσίες διερμηνείας σε ελληνικά, φαρσί και αραβικά.