Οι υπογράφουσες ανθρωπιστικές  οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας.

https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/2138/finalngoopenlettermitarakis20012020gr.pdf