Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Λυόν και το Παρίσι στο πλαίσιο του προγράμματος SURVIVOR. Η Forum réfugiés-Cosi στην Γαλλία είναι ένας από τους τέσσερις μη χρηματοοικονομικούς εταίρους του προγράμματος, ειδικά για το πακέτο εργασίας 5, “Ενίσχυση προγραμμάτων Έμφυλής Βίας μέσω διακρατικού διαλόγου ως προς τις καλύτερες πρακτικές, πόρους και εργαλεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη”

 

Έκθεση μελέτης για την έμφυλη βία στην Λυόν και το Παρίσι, Γαλλία 27 -29th Μαρτίου, 2019

 

Σχετικές Φωτογραφίες από την διακρατική επίσκεψη στην Λυόν, Γαλλία